Biore UV SPF 50+ Aqua Rich BB Essence J50388

Biore UV SPF 50+ Aqua Rich BB Essence J50388

Daily Supplies

Biore UV SPF 50+ Aqua Rich BB Essence J50388 纖長包裝,方便攜帶出外補裝 備有自動調控膚色功能,能因應不同膚色自動提升2度亮白效果及修飾毛孔 有效預防UVA所引起的色斑、皺紋及各種肌膚老化問題 容量:33克日本製

$47.00
Sold Out

Biore UV SPF 50+ Aqua Rich BB Essence J50388

  • 纖長包裝,方便攜帶出外補裝
  • 備有自動調控膚色功能,能因應不同膚色自動提升2度亮白效果及修飾毛孔
  • 有效預防UVA所引起的色斑、皺紋及各種肌膚老化問題

容量:33克
日本製